Producten

Onze grondstoffen zijn gecertificeerd volgens de daarvoor geldende NEN-EN normen en BRL 2502, BRL 9321, BRL 9335 alsmede EU CPR prestatieverklaringen en FPC product certificaten. Naast de productie van grondstoffen wordt in groeve Koningsbosch  grond ingenomen volgens BRL 9335 protocol 1.

Product Groeve
Gewassen zand 0-2 Koningsbosch
Gewassen zand 0-2 Asfaltzand Koningsbosch
Gewassen zand 0-4 Koningsbosch
Gewassen zand 0-2 PS. Koningsbosch
Drainagezand 0-2 Koningsbosch
Drainagezand 0-4 Koningsbosch
Grind 4-8 Koningsbosch
Grind 4-12 Koningsbosch
Grind 4-16 Koningsbosch
Grind 4-32 Koningsbosch
Grind 8-16 Koningsbosch
Grind 16-32 Koningsbosch
Grind 32-150 Koningsbosch
Keien Koningsbosch
Gezeefd zand 0-4 Koningsbosch
Straatzand-metselzand Koningsbosch
Zand voor ophoging Koningsbosch
Zand in zandbed Koningsbosch
Mengsel 0-16 Koningsbosch
Mengsel 0-32 Koningsbosch
Lemig zand Koningsbosch
Zand voor paardenbakken Koningsbosch
Zand voor sportvelden Koningsbosch
Zwarte grond Koningsbosch
Brekerzand Koningsbosch
Inname grond Klasse AW Koningsbosch
Inname grond Klasse Wonen Koningsbosch
Inname grond Klasse Industrie Koningsbosch