Producten

Onze grondstoffen zijn gecertificeerd volgens de daarvoor geldende NEN-EN normen en BRL 2502, BRL 9321, BRL 9335 alsmede EU CPR prestatieverklaringen en FPC product certificaten. Naast de productie van grondstoffen wordt in enkele groeves  grond ingenomen volgens BRL 9335 en Duitse Z1.1 en Z 0* klasse voor  groeveaanvulling en grondhandel.

Product

Groeve

Gewassen zand 0-1 Belfeld Koningsbosch Leuth
Gewassen zand 0-2 Belfeld Koningsbosch Leuth
Gewassen zand 0-2 Asfaltzand Belfeld Koningsbosch Leuth
Gewassen zand 0-4 Belfeld Koningsbosch Leuth
Gewassen zand 0-4 PS. Belfeld Koningsbosch Leuth
Drainagezand 0-2 Belfeld Koningsbosch Leuth
Drainagezand 0-4 Belfeld Koningsbosch Leuth
Grind 4-8 Belfeld Koningsbosch Leuth
Grind 4-12 Koningsbosch
Grind 4-16 Belfeld Koningsbosch Leuth
Grind 4-32 Belfeld Koningsbosch Leuth
Grind 8-16 Belfeld Koningsbosch Leuth
Grind 16-32 Belfeld Koningsbosch Leuth
Grind 32-150 Koningsbosch
Grind 30-90 Koningsbosch
Grind 90-150 Koningsbosch
Grove steen > 150 mm. Koningsbosch
Gezeefd zand 0-4 Belfeld Koningsbosch Leuth Havert
Straatzand-metselzand Belfeld Koningsbosch Leuth Havert
Zand voor ophoging Belfeld Koningsbosch Leuth Havert
Zand in zandbed Belfeld Koningsbosch Leuth Havert
Mengsel 0-16 Belfeld Koningsbosch Leuth
Mengsel 0-32 Belfeld Koningsbosch Leuth
Stoll 0-20 Belfeld Koningsbosch
Stoll 0-40 Belfeld Koningsbosch
Lemig zand Belfeld Koningsbosch Leuth Havert
Zand voor paardenbakken Koningsbosch Havert
Zand voor sportvelden Koningsbosch Havert
Speelzand wit Havert
Backfillsand-kabelzand. Belfeld Havert
Tankaanvulzand Belfeld
Leem voor keramische ind. Koningsbosch
Leem voor dijken Koningsbosch
Zwarte grond Belfeld Koningsbosch Leuth
Teelaarde Koningsbosch
Klei voor dijken erosieklasse 1 en 2 Belfeld
Klei voor afdichtingen Belfeld
Klei voor keramische ind. Belfeld
Brekerzand Koningsbosch
Voegzand div. kleuren Koningsbosch
Siergrind wit Koningsbosch
Steenslag rood Koningsbosch
Inname grond Klasse AW Koningsbosch
Inname grond Klasse Wonen Koningsbosch
Inname grond Klasse Industrie Koningsbosch
Inname grond Klasse Z 1.1 Leuth
Inname grond Klasse Z 0* Havert